ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 26-29.04.2021

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС за периода 26 - 29 април 2021 (включително):


   I смяна ПРИСЪСТВЕНО от 07:30 - за ВСИЧКИ ученици от IX и XII клас

                                                                 в сградата на ПГСАГ "Лубор Байер";
   I смяна ОНЛАЙН от 07:30 - VIIIac1; VIIIac2 и всички XI класове;
  II смяна ОНЛАЙН от 13:30 - VIIIг; VIIIв; VIIIтс и всички X класове.


Временно разписание на учебните часове за периода 26-29.04.2021