ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

График за консултации

на родители, ученици и водене на училищна документация


 за учебната  2017/2018 г.

 

 

 

Учители

Ден

За ученици

 I смяна

За ученици

II смяна

 

1.

Класни ръководители

Четвъртък

13:20-14:05 ч.

 
1. Георги Славов четвъртък 13:00- 13.30ч.  12:30 - 13:30ч.
2. Йорданка Алексиева вторник 14:00-15:00ч. 12:00-13:00ч.
3.

Весела Георгиева 

вторник 12:10 - 13:10ч.  
4.

Галина Петрова

петък/понеделник

12:30 - 13:20ч. 12:30-13:20ч. 
5.

Станка  Дойчинова

сряда/петък

12:30 - 13:10ч

12:40-13.20ч. 
6. Снежана Димова понеделник/сряда 12.40 - 13.20ч. 12.30-13.10ч. 
7. Галина Иванова вторник 12.40 - 13.20ч.  
8. Венелина Митева сряда/петък 12.30 - 13.10ч. 12:45-13:25ч. 
 9.

Стела Каменска

сряда 12:40 - 13:20ч  
 10. Людмила Чукова  сряда 12:30 - 13:10ч  
 11.

Ваня Пашанкова

понеделник

12:40 - 13:20ч

12:20-13:00ч. 
12.

Донка Колева

сряда/понеделник

13:30 - 14:10ч

12:40-13:30ч. 
13. Златка Димитрова четвъртък 16.00- 17.00  
14.

Кремена Стоева

понеделник/сряда

12:40 - 13:20ч

12:30 - 13:20ч

15.

Мая Велинова

вторник

13:30 - 14:10ч

12:30-13:10ч. 
16.

Даниела Попова

понеделник/петък

12:30 - 13:20ч.

12:30 - 13:20ч.

17. Стоянка Вълчева понеделник 13.30-14:10ч. 11:50 - 12:30ч.
18.

Радостина Анастасова

понеделник

12:40 - 13:20ч.

12:30-13:10ч. 
19. Кремена Петровска сряда/четвъртък 12:30  - 13:20ч.  
20. Мариана Стоянова четвъртък 11:40 - 12:30ч. 12:40-13.20ч. 
21.

Нейко Иванов

сряда/петък

12:30 - 13:101ч.

12:40-13:20ч. 
22. Иванка Павлова петък 12:30 - 13:20ч. 12:30-13:10ч. 
23.

Таня Янева

понеделник

12:30-13.20ч.

 
24.

Радостина Стайкова

петък

12:30-13:30ч.

 
25.

Явор Акълдашев

сряда/петък

14:00 - 15:00ч

11:40 - 12:40ч

26. Мария Петрова четвъртък 18:30 - 19:20ч. 12:30 - 13:20ч. 
27.

Валентина Ганева

сряда/четвъртък

13:20 - 14:10ч.

12:30-13:10ч.

28.

Павлинка Маджарова

четвъртък

12:30 - 13:30ч.

 
29.

Маруся Шопова

петък

13:20 -14:00ч.

12:40 - 13:20ч.

30. Даниела Захариева сряда 13:30 - 14:30ч.
31. Милена Танева-Хабова вторник 12:40-13:20ч.  
32. Христина Петрова вторник 12:30-13:30ч.  
33. Станка Тенчева вторник 16:00 - 17:00ч. 10:00 - 11:00ч.
34. Весела Близнакова четвъртък 12:30 - 13:30ч.  
35. Стоян Колев вторник 10:00 - 11:00ч.  
36. Жанета Славова понеделник/вторник 15:50 - 16:10ч. 12:30-13:30ч. 
37. Димитър Господинов четвъртък 12:30 - 13:20ч. 9:00-10:00ч. 
38. Златина Петрова вторник 15:00 - 16:00ч. 9:00-10:00ч. 
39. Нина Стоянова вторник/сряда 13:30 - 14:10ч. 12:30-13:10ч. 
40. Донка Петрова вторник 12:30 - 13:30ч.  
41. Димитрина Кьосева вторник 12:30 - 13:30ч.  
42. Лина Дончева вторник 12:30 - 13:30ч.  
43. Дарина Кръстева сряда 12:30 - 13:20ч.  
44. Румяна Николова сряда 12:30 - 13:20ч.  
45. Силвия Вълканова четвъртък 12:30 - 13:30ч.  
46. Моника Петрова сряда 12:30 - 13:20ч.  
45. Живка Цачева четвъртък 12:30 - 13:30ч.