ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

График за консултации

на родители, ученици и водене на училищна документация


 за учебната  2016/2017 г.

 

 

 

Учители

Ден

За ученици

 I смяна

За ученици

II смяна

 

1.

Класни ръководители

Четвъртък

13:20-14:05 ч.

 

12:45-13:30 ч.