ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

БДП

СЪСТАВ НА УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР АКЪЛДАШЕВ

 
ЧЛЕНОВЕ:
1. РАДОСЛАВ ПЕТРОВ
2. инж. ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ
3. инж. ЖИВКА ЦАЧЕВА
4. МАРУСЯ НОВАЧЕВА - ШОПОВА