ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Твоят час

Сайт на проекта

 

  1. Ученици с обучителни затруднения

Общо 7 групи 

№ по ред

Група

1

Английски език

2

Математика

3

Иновации и проблеми в транспортното строителство

4

Водно строителство – минало и настояще

5

Математиката лесна и забавна

6

Математика 3

7

Математика 3+


  1. Занимания по интереси

Общо 20 групи 

№ по ред

Група

1

Обективен фото поглед

2

Фотодизайн и реклама

3

Подготовка за спортни състезания

4

Дигитално изкуство

5

Дейности в реална работна среда и БДП

6

Талантите на училището

7

Успешен млад предприемач

8

Подготовка за спортни състезания момчета

9

Питагор

10

Транспортно строителство

11

Дебати

12

Слънчев и топъл дом

13

Красив дом

14

Уютен дом

15

Обичам да спортувам

16

Модерен дом

17

Аз проектирам

18

Работилница за изкуства

19

Живея здравословно

20

Изобразително изкуство