ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Обществен съвет

Обществен съвет на ПГСАГ "Лубор Байер" гр. Стара Загора:

Председател :

  Димчо Желязков Донев - представител на родителите

Членове:

1. Златица Любомирова Александрова - представител на родителите
2. Нела Иванова Караманова - представител на родителите
3. Цветалия Красимирова Желязкова - представител на родителите
4. Калоян Веселинов Чернаев - представител на родителите
5. Диана Любомирова Мандаджиева - представител на работодателите
6. Райна Борисова Димитрова - представител на финансиращия орган