ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Учебни планове

Учебна 2019/2020 година

 

 

Учебни планове   от 2017 г.

 

Важи за: 

8АС1, 8АС2, 8Г, 8В, 8ТС

9АС1, 9АС29В9ТС

 

10 АС1 , 10AC210В , 10Г,10ТС1 ,10ТС2

Учебни планове   от 2013 г.  


Важи за:  

 11АС1, 12АС1

 11АС2, 12АС2

 11В, 12В

 11ТС1 , 12ТС1

 11ТС2, 12TC2

Учебни планове:   от 2010г.    

Важи за:  

 11Г12Г