ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Учебни планове

Учебна 2016/2017 година

 

 

Учебни планове   от 2013 г.  


Важи за:  

8АС1, 8АС2, 8В, 8ТС1, 8ТС2

9АС1, 9АС2, 9В, 9ТС1 и 9ТС2

10АС1, 10АС2, 10В , 10ТС1, 10ТС2
 11АС1, 11АС2, 11В, 11ТС

Учебни планове:     от 2009г.   

Важи за:  

12АС1, 12АС2, 12В, 12ТС1

Учебни планове:   от 2010г.    

 

 

Важи за:  

8Г9Г10Г11Г12Г

Учебни планове:      от 2013г. 

Важи за:  

 12ТС2