ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Проект Еразъм+

                                                                          

ПГСАГ Лубор Байер гр. Стара Загора започна работа по проект с номер N 2014-1-BG01-КА1102-000348, на тема„Практическо обучение по геодезия, трасиращо пътя към професионална реализация“ по Програма Еразъм+.
Проектът предвижда практическо обучение на 20 ученика от 10 и 11 клас за периода от 30. 08. 2015г до19.09. 2015г в гр. Севиля, Испания.
Продължителност на проекта  01.10.2014 - 31.11.2015 г. 

ВАЖНО!!!

На 18.05.2015 г. от 18.30 ч. в стая №11 ще се проведе родителска среща с полэвателите по проекта, на която ще присъстват и учениците.

В сайта на проекта е обявено 

КЛАСИРАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТА

 

Критерии и условия за подбор на учениците:

Критерии Брой точки
1 Мотивационно писмо за желанието на кандидата за участие в учебната практика по темата макс  3 точки
2 Общ успех от предходната учебна година макс  6 точки
3 Среден успех по специалните предмети от предходната учебна година  макс  6 точки
4 Тест по геодезия с теоретична част – оценката се умножава по 1,5 макс  9 точки
5 Тест по геодезия с практическа част – оценката се умножава по 1,5 макс  9 точки
6 Тест по работния език на проекта, английски език  макс  6 точки
  ОБЩО   39 точки
  1. Практичният и теоретичен тест по геодезия се провеждат по предварително оповестен конспект и 10 часа насочващи занятия.
  2. Тестът по английски език се провежда  по предварително оповестен конспект на ниво А2  с практическа насоченост. Предварително се провеждат 5 часа насочващи занятия.
  3. Ученици получили оценка Слаб /2/ на тест по английски език или по геодезия /теоретичен и практичен/ отпадат от класиране.

Срок за поаване на заявленията за участие от 27.10 до 5.11. 2014г. Заявленията за кандидатстване се получават и подават в канцеларията на училишето

График на занятията и изпитите за подбор на участниците

За повече информация посетете сайта на проекта