ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Контакти

  гр.  Стара Загора  6000

  ул. "Граф Игнатиев" №11 п.к. 86


 ДИРЕКТОР:

инж. Георги Славов    

тел. 042/ 600-641
факс.042/ 600-641
e-mail: pgsagsz@abv.bg

Заместник - директор по учебната дейност:

Йорданка Алексиева

тел. 042/ 65 10 83
e-mail: pgsagsz@abv.bg

Заместник - директор по учебно-производствената дейност:

инж. Весела Георгиева

тел. 042/ 65 10 83
e-mail: pgsagsz@abv.bg

Заместник - директор по административно-стопанската дейност:

Красимира Иванова

тел. 042/ 65 10 83
e-mail: pgsagsz@abv.bg

Канцелария: 042/ 622-277

Счетоводство: 042/ 65 10 84

Педагогически съветник:

Димка Кънева

тел. 042/ 62 22 77
e-mail: dimkakaneva@abv.bg