ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Контакти

  гр.  Стара Загора  6000

  ул. "Граф Игнатиев" №11 п.к. 86

 

 


 ДИРЕКТОР:

инж. Георги Славов    

 

тел. 042/ 600-641
факс.042/ 600-641

 

Заместник - директор по учебната дейност: Йорданка Алексиева  тел. 042/ 65 10 83 e-mail: [email protected]                               

Заместник - директор по учебно-производствената дейност:  инж. Весела Георгиева тел. 042/ 65 10 83   e-mail: [email protected]

Заместник - директор по административно-стопанската дейност: Красимира Ивановател. 042/ 65 10 83 e-mail: [email protected]                       

 Канцелария: 042/ 622-277                                                                      

Счетоводство: 042/ 65 10 84                                                                                              

Педагогически съветник: Димка Кънева   тел. 042/ 62 22 77