ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12 КЛАС

Уважаеми ученици,

Съгласно заповеди РД-09-919/05.05.2020, РД-09-920/05.05.2020 и РД-09-1035/12.05.2020 на министъра на образованието и науката, касаещи  промени в  датите на провеждане на държавните зрелостни изпити  /ДЗИ/ и национално външно оценяване /НВО/ в VII клас ви уведомяваме за следното:

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ

Български език и литература – 01 юни 2020 г., начало 09,00 часа;

Втори държавен зрелостен изпит – 03 юни 2020 г., начало 09,00 часа;

 Държавни зрелостни изпити по желание по:

 -немски език, руски език, френски език, испански език, италиански език, химия и опазване на     околната среда и физика и астрономия – 02 юни 2020 г., начало  08,00 часа;

 - математика и география и икономика – 02 юни 2020 г., начало 14,00 часа;

 -биология и здравно образование и философски цикъл – 04 юни 2020 г., начало08,00 часа;

- английски език  и история и цивилизация – 04 юни 2020 г., начало 14,00 часа.

Държавен изпит за придобиване на СПК /теория/ -  05 юни от 09.00 часа;

Държавни  изпити за придобиване на СПК /практика/ на 08, 09 и 10 юни от 09.00 часа.

 

По-подробна информация относно промени в датите и графика на дейностите по организирането и провеждането на изпитите може да получите от от сайта на МОН.