ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

ВИРТУАЛНА ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

     За осма поредна година имаме удоволствието да представим нашето училище  в „Панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране, област Стара Загора, 2020 година“ организирана от Община Стара Загора и Регионално управление по образование-Стара Загора, в партньорство с Търговско-промишлена палата и Клуб на работодателя, Център за подкрепа за личностно развитие-Кариерно ориентиране. Целта е да се помогне за информирания избор на образование и професия на младите хора, съобразен с търсенето на пазара на труда. Форумът тази година ще се проведе като Виртуална панорама.

https://www.youtube.com/watch?v=iJBlOQdzkqM&feature=share&fbclid=IwAR2wKN8CCQj-MtooVSrZICGodcMFMQLn8UUaiV4lQNXt51dte8mS3baMfnw