ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12 КЛАС

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ Съгласно чл.27, ал.3, т.2 от НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване, учениците от последния гимназиален клас имат право да се явят на изпит за промяна на окончателната оценка по не повече от 3 предмета. Попълнено и подписано заявление за полагане на изпит следва да се подаде по електронен път на пощата на училището [email protected] в срок до 18.05.2020.

Формулярът може да се изтегли от тук.