ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ ОТ 30.01 ДО 07.02.2020г.

1. Грипна ваканция за учениците от 30.01 до 07.02.2020г вкл.
2. Учебни заниятия от 10.02 (понеделник) с програма за втори учебен срок
3. Първа смяна от 7.30 за 8г, 8в, 8тс, 9,10 клас
4. Втора смяна от 13.30 часа за 8ас1,8ас2, 11 и 12 клас