ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

Закупуването на учебници да се извършва въз основа на информацията в сайта на гимназията, а за обучението по чужд език само след консултация с преподавателя.