ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

    За седма поредна година имахме удоволствието заедно с наши фирми-партньори да представим училището ни в „Панорама на професионалното образование и кариерно ориентиране, област Стара Загора, 2019 година“.

    Инициативата е организирана от Община Стара Загора и Регионално управление на образованието - Стара Загора в партньорство с Търговско-промишлена палата и Клуб на работодателя - Стара Загора.

    Има за цел младите хора да направят своя информиран избор на професии и специалности, адекватни на изискванията на пазара на труда и бизнеса в региона.