ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

ЗАСАДИ ДЪРВО И ОСТАВИ ЗАБЕЛЕЖИМА СЛЕДА...

  Или как абитуриентите предават един добър пример на тези, които остават след тях в училището с желание подобно начинание да се превърне в традиция. Ученици от XII ас2, заедно със своята класна ръководителка и други граждани се  включиха в инициатива за залесяване на терен в западната част на парк „Аязмо“ - на един хълм, оголен от изсичане и ликвидираното незаконно строителство. Със съдействието на лесовъдите, сред много шеги, добро настроение, слънчеви усмивки и упорит труд нашите ученици засадиха около 150 нови фиданки.
  С удовлетворение от добротворството и спомен за нещо трайно във времето, и обещанието, че класът ще се събира периодично на това място и ще следи от близо как се развива „тяхната гора“!