ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

ТРЕТА ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ

                                                               ПРОГРАМА НА ИНИЦИАТИВИТЕ
                                                        в  ПГСАГ „Лубор Байер“ Стара Загора
                                                                   19-25 ноември 2018

   - Съвременни геодезически уреди и инструменти в строителството-демонстрации;

   - Професионални умения при изпълнение на довършителни работи (демонстрации и изложба на готови пана)-21.11, стая 15;

   - Spaghetti bridge (инженерно-строителна работилница)-фоайе II етаж;

   - 75 години професионални умения, постижения и успехи-фоайе I етаж, информационна система;

   - Партньорство в обучението и практиката за строителните професии-училищна информационна система, фоайе I етаж;

   - Съвременна техника за заснемане в строителството-3D сканиране, представено от работодател-стая 25;

   - Съвременни европейски практики в производството и приложението на ВиК системи-в партньорство с PipeLiff гр. Ботевград-стая 29;

   - Съвременни тенденции при отводняване на покриви и тераси в партньорство с HL Austria-стая 29.