ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Ден за ученическо самоуправление

   На 9 май 2018 година ръководството на ПГСАГ "Лубор Байер" ще даде възможност на Ученическия училищен съвет да управлява училището.
   В този ден ученици-доброволци ще преподават уроци за нови знания по предмети, за които учителите им предоставят своите часове.