ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

За шеста поредна година имахме удоволствието да представим нашето училище  в „Панорама на професионалното образование и кариерно ориентиране, област Стара Загора, 2018 година“.

Инициативата е организирана от Община Стара Загора и Регионално управление на образованието - Стара Загора в партньорство с Търговско-промишлена палата и Клуб на работодателя - Стара Загора. Има за цел младите хора да направят своя информиран избор на професии и специалности, адекватни на изискванията на пазара на труда и бизнеса в региона.

Форумът се проведе в Залата по художествена гимнастика.