ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Родителска среща на 12 клас

Родителската среща на 12 клас се отлага за 07.03.2018 (сряда) от 18:00 часа, поради влошени климатични условия