ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VIII КЛАС

Учениците от VIII клас имат право да подават документи за стипендии за учебната 2017/2018г. Стипендии се подават съгласно наредба, публикувана на сайта и на таблото на първи етаж на училището.
Допълнителни указания - от класните ръководители.