ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

44 НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКА

На 08.04.2016г. 9 ученици от гимназията участваха в Младежката сесия на 44 Национална конференция по въпросите на обучението по физика в Ямбол. Умело презентирани и физически правилно представени бяха 7 презентации, свързани с темата „Физиката в моя живот“.

Емануел Тенев - 9ас/1 с тема:“Променлив ток в строителството“, Димитрина Димитрова - 9ас/1   с тема:“Бактерии, които се хранят с електричество“, Вероника Митрова и Петко Вътев - 9ас/2 тема:

“Постижения и рекорди при полетите на космическите совалки”,Мария Михова и Миглена Геор-

гиева - 9ас/2 тема:“Умно стъкло“,Илона Куцарова - 10ас/1 тема:“Лазерите в строителството“,Иве-

лина Танева - 10ас/1 тема:“Луминесценция“и Галина Гъдева - 10ас/1 с тема:“Лазери в геодезията“

    За поредна година старозагорската група направи впечатление на присъстващите със знания. Всеки получи сертификат,а Емануел Тенев получи похвали и поощрения за уменията си и добра-

та комуникация.

    Учениците се включиха като асистенти и в експериментите, проведени от Физически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

    Във връзка с 45-та годишнина на Ямболската обсерватория групата подари на директорката й Юлия Върбанова красива картина с автор Димитрина Димитрова от 9ас/1.