ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Рейтингова система на висшите училища в България

Във връзка с писмо от дирекция "Висше образование" на МОН свързано с популяризиране на Рейтинговата система на висшите училища в Република България, както и възможността за кариерно ориентиране и избор на висше училище, публикуваме адреса на уеббазираната платформа на рейтинговата система.

 

http://rsvu.mon.bg/rsvu3/