ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

        На 24.11.2015 се проведе ученическо състезание „Пътищата-възможни инженерни решения за гарантиране безопасността на движение“ организирано от ПГСАГ „Лубор Байер“ и „Пи Ес Ай“ АД.
        В него участваха три отбора с ученици от 11тс1, 11тс2 и 12тс клас. Всеки отбор представи свое виждане за решаване на проблемна  ситуация в града и региона, свързана с трафика на автомобили и безопасността на движение. Отборите бяха оценени от жури с председател проф. д-р инж. Николай Михайлов-председател на Съвета на директорите в “Трейс Груп Холд“ АД и ръководител на Катедра „Пътища“ в УАСГ,  инж. Георги Иванов-изпълнителен директор на „Пи Ес Ай“ АД, представител на Камарата на строителите в гр. Стара Загора и учителите по транспортно строителство.       
        Проф. Михайлов призна, че са се затруднили при класирането, защото разработките и на трите отбора са на много високо ниво. Той поздрави всички ученици и обеща подкрепа за онези, които желаят да продължат образованието си във Факултета по Транспортно строителство на УАСГ или биха избрали реализация като строителни техници. На първо място се класира отбор „Стрела“-12тс, второ място-„ММВ“ от 11тс2, трето място заеха „Тримата от запаса“-11тс1.
        Всички състезатели получиха грамоти и парични награди, осигурени от „Пи Ес Ай“ АД. Денят се превърна в истински празник за учениците от специалност „Транспортно строителство“.