ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"Програма „Еразъм +”

Проект „Усвояване на нови умения и подходи за      обучители по нискоенергийно строителство”

2015-1-BG01-KA102-014120

 

            Проектът "Усвояване на нови умения и подходи за обучители по нискоенергийно строителство" има за цел да отговори на необходимостта от професионално надграждане на знания и умения на преподаватели и ръководители от професионални обучителни организации в строителството. Разработеното предложение има европейски контекст - пестене на енергия при запазване на съществуващия комфорт в сградите.  Основна тема е енергийната ефективност, която е част от националните законодателства на страните от ЕС в отговор на Стратегия 2020 на ЕС. Друг съществен аспект на проекта е повишаването на квалификацията на преподавателите - в професионален и личностен план, по темите на устойчивото и екологично строителство и санирането на вече съществуващи сгради.

          В рамките на проекта се провежда двуседмично обучение на 24 преподаватели и ръководители на професионални обучителни институции по въпросите за енергийна ефективност на сградите и нейното практическо приложение. Обучението се провежда в Центъра за ПОО на Федерацията на немската строителна индустрия в гр.Котбус. Преподавателите - участници в мобилността са служители на институциите - членове на консорциума. Реализацията на мобилността предвижда дейности по посещение на обекти /фирми, уроци в класна стая, презентации, практически упражнения, посещение на зали за практическо обучение/.

           Като член на сдружение CONS  ПГСАГ ”Лубор Байер” участва в подбора на преподаватели за мобилност по Програма „Еразъм+” в гр.Котбус, Германия. Одобрени бяха кандидатурите на инж.Донка Петрова, инж.Златина Петрова и инж.Христина Петрова – преподаватели по професионална подготовка в гимназията, които са включени в обучението на тема "Усвояване на нови умения и подходи за обучители по нискоенергийно строителство".