ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА В ИСПАНИЯ

Във връзка с разпространението на проект "Практическо обучение по геодезия, трасиращо пътя към професионална реализация" ще се проведе конференция в Регионална библиотека "Захари Княжески" на 22.10.2015г от 11,00ч.