ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

ПОСЛАНИЯ КЪМ СТАРОЗАГОРЦИ

Ученици от 11 клас имаха удоволствието да участват в Ден на отворените врати на тема: „Въвеждане на информационна система (телематика) в община Стара Загора, част от цялостна интелигентна система в транспорта“.
Запознаха се със същността на проекта и разгледаха информационно-управленския  център по телематика, който се намира в сградата на общината. Пред тях Драгомир Божков изнесе презентацията на фирмата изпълнител на „умните” спирки.
„Да строим е изкуство, но да съхраним построеното-е истинско предизвикателство.“
„Нека бъдем добри стопани на нашия прекрасен град!“
„Да изграждаме и пазим модерния облик на древния ни град!“
Това са посланията, които оставиха нашите възпитаници към старозагорци,  които ще бъдат изписани на дисплеите по автобусните спирки и в тролеите.