ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Постигнати успехи в реализирани проекти

   В Регионална библиотека „Захарий Княжески” гр. Стара Загора се проведе конференция „Човешки ресурси и регионално развитие” организирана от Областен информационен център. Представиха се постигнатите резултати и тенденциите в следващите години по усвояване на евро фондове и възможностите, които се създават за развитие на региона.
   
ПГСАГ „Лубор Байер“ получи покана за участие в конференцията. Представихме само два от многото проекти, по които работи училището. Успехите постигнати по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора”  бяха показани от клуб „Обективен фото поглед“ с участие в организираната фотоизложба във фоайето на библиотеката. Група ученици чрез мултимедийна презентация  и кратък филм запознаха участниците в конференцията с реализацията и постигнатите отлични резултати по проект Образователен парк „Енергоефективно строителство”