ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Национално състезание по български език и литература

                                                      

През настоящата учебна година Сдружението на учителите филолози „Любословие”  организира  за четвърти пореден път национално състезание по български език и литература, което се проведе в два кръга. Целта на състезанието е да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, както и за създаване на писмен текст по конкретна задача. Проверката на функционалната грамотност на учениците е една от целите в работата на Сдружението.
Шестнадесет ученици от 11 клас участваха през месец ноември в І-ви кръг и се представиха достойно.
Мария Терзиева от 11 г/1 клас и Никола Колев от 11 ас/2клас се класираха за ІІ-ри кръг, който се проведе през месец февруари 2015 година.