ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ФЕСТИВАЛ „НАУКА НА СЦЕНАТА - 5” СЕВЛИЕВО, ОКТОМВРИ 2014г.

НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ФЕСТИВАЛ „НАУКА НА СЦЕНАТА - 5” СЕВЛИЕВО, ОКТОМВРИ 2014г.

ЩАНДОВЕ, УЧЕНИЦИ
Първо място
ПГСАГ „Лубор Байер“ -  Стара Загора
Рафаел Динев Калъчев от 10аc1 за презентацията си: „Магията на науката”, показваща експерименталната физика чрез опити.

Достойно представяна на сцена бе и презентацията „Вселената – минало, настояще, бъдеще” на Стоян Буюклиев и Койчо Крачанов от 10 ас1Бъдещето на Вселената е напред във времето.

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЕКОПАРЛАМЕНТ
По решение на Управителния съвет на Националния ученически екопарламент за разработки с екологична насоченост трето място заема:„Светкавица – енергия и екология”, за привличане на вниманието на младите хора към проблемите на енергопотреблението и енергоспестяването на възобновяема енергия с екологосъобразни решения.

Научен ръководител на представените изяви е Тонка Иванова – ст. учител по физика и астрономия.

НАЦИОНАЛЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ФЕСТИВАЛА И СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Предоставят едногодишен абонамент за 2015 г. за списание „Светът на физиката” на всички училища, участвали във фестивала.

Участниците от „Наука на сцената – 5”бяха наградени и от Ръководството на НТС Стара Загора по случай Денят на Будителите.