ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА В ГЕРМАНИЯ

                           

                    Мобилност по секторна програма "ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“
                                   Програма „Учене през целия живот”
                                 Договор № 2013-1-BG1-LEO01-08881

      

     На  11.06.2014 г. в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески”          гр. Стара Загора  беше проведена заключителната конференция по проекта за 2013/2014 учебна година. Присъстваха ученици и учители по професионална подготовка от ПГСАГ „Лубор Байер”, родители, гости.

     Учениците, участвали в обучението по теория и практика в град Котбус, Германия, презентираха с ентусиазъм и самочувствие новите знания, както и преживените емоции.

     Бяха раздадени сертификатите по предварителната езикова, професионална и културна подготовка на учениците. Участниците в програмата получиха и документа Европас на немски и български език, удостоверяващ получените знания и компетентности по темата на проекта: „Прилагане на теоретичните знания за енергоефективно строителство в реална работна среда”.