ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

СТОЯН ВЕСЕЛИНОВ БУЮКЛИЕВ ОТ 9 ас/1 ЗАВОЮВА ПЪРВО МЯСТО НА КОНКУРСА ЗА ЕСЕ

National aeronautics and spece administration, Институт по астрономия, 
БАН с Национална астрономическа обсерватория „Рожен”организираха
конкурс за есе „Учен от екипа на Касини за един ден”. Екипът на косми-
ческата мисия Касини организира и международен конкурс.
 Стоян Веселинов Буюклиев от 9 ас/1 завоюва първо място на кон-
курса от България с есе на тема „Сатурн” . NASA го публикува на уеб-
страницата на конкурса. Получените сертификати за участие предоставят 
и възможност, ученикът, заедно с ръководителя си г-жа Тонка Иванова да 
участват в наблюдения с екипи от професионални астрономи с телескопите 
на Националната астрономическа обсерватория „Рожен”.

National aeronautics and spece administration, Институт по астрономия, БАН с Национална астрономическа обсерватория „Рожен”организираха конкурс за есе „Учен от екипа на Касини за един ден”. Екипът на космическата мисия Касини организира и международен конкурс.
Стоян Веселинов Буюклиев от 9 ас/1 завоюва първо място на конкурса от България с есе на тема „Сатурн” . NASA го публикува на уебстраницата на конкурса. Получените сертификати за участие предоставят и възможност, ученикът, заедно с ръководителя си г-жа Тонка Иванова да участват в наблюдения с екипи от професионални астрономи с телескопите на Националната астрономическа обсерватория „Рожен”.

 

Сертификатите може да видите тук: