ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

ВСИЧКИ СМЕ СЪПРИЧАСТНИ

Нека здравето и късмета бъдат Ваши спътници,
а сърцето и умът – Ваши съветници!
И не забравяйте да оставите едно отворено прозорче в сърцето си, 
за хората, които Ви обичат! 
 Това пожелаха в навечерието на Празниците учениците от 9 тс/1 и 9 тс/2 заедно с класните си 
ръководители: Кремена Петровска и Тонка Иванова на Филип Кънчев Кънчев на 3 год. от Бла-
гоевград и на семейството му. Всички сме съпричастни и му пожелаваме бързо оздравяване и 
детски игри. Нека отворим доброто в сърцата си.

Нека здравето и късметът бъдат ваши спътници, а сърцето и умът - ваши съветници! И не забравяйте да оставите едно отворено прозорче в сърцето си, за хората, които ви обичат! 
 


  Това пожелаха в навечерието на празниците учениците от 9 тс/1 и 9 тс/2 заедно с класните си ръководители, Кремена Петровска и Тонка Иванова, на Филип Кънчев Кънчев на 3 години от Благоевград и на семейството му. Всички сме съпричастни и му пожелаваме бързо оздравяване и весели детски игри.
  Нека отворим доброто в сърцата си!