ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

УЧЕНИЦИ ЩЕ БЪДАТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА В ГЕРМАНИЯ

                    

 

                                Мобилност по секторна програма "ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“

                                                 Програма „Учене през целия живот”
                                                 Договор № 2013-1-BG1-LEO01-08881

 
 

Нашата гимназия спечели проект по програма "Леонардо да Винчи", секторна програма "Мобилност". През месец април 2014 година 20 ученици ще бъдат  на производствена практика три седмици в град Котбус, Германия.
От началото на ноември 2013 е в ход предварителната чуждоезикова подготовка по немски език за предвидената в проекта тема «Прилагане на теоретичните знания за енергоефективно строителство в реална работна среда». В рамките на 150 учебни часа по предварително утвърдена учебна програма се провежда допълващо обучение за покриване на ниво А2 по европейската референтна езикова рамка.