ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

НОВ "УЧЕНИК" В ПГСАГ

   Участниците в клуб „Светкавица 3 – енергия и екология” работещи по програма „УСПЕХ” посетиха Спасителен център за диви животни към Зелени балкани. Благодарение на усилията и всеотдайността на работещите в Центъра от постъпилите над 600 пациенти, около 45% от тях успяват да се върнат обратно в природата. Работят по  Програмите за възстановяване и към връщане на вече изчезнали видове в природата на България-ловния сокол, белошипата ветрушка и белоглавия лешояд.
  По предложение на работещите в Центъра, участниците в клуба осиновиха розов пеликан на име Филип, пациент на Спасителния център. Получиха Свидетелство за осиновяване и благодарност за благородния жест, който извършиха. Така те станаха част от голямото семейство на доброволни сътрудници за спасяването на българската природа. Обещаха, че и занапред ще поддържат добрите взаимоотношения с Центъра.