ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

ВОДАТА - ИЗВОР НА ЖИВОТ!

Световният ден на водата-22 март в нашето училище го отбелязахме с откриването на чешма-фонтан със система за пречистване на питейната вода. Системата включва: механичен филтър, филтър с активен въглен и филтър омекотител.

Проектът е изпълнен  с желание, ентусиазъм и професионализъм от учители и ученици от специалност „Водно строителство” на ПГСАГ „Лубор Байер“.