ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

XI Национално състезание по природни науки и екология и Национален фестивал "Наука на сцената 4"

  

 За поредна година ученици от нашата гимназия взеха  участие в  Националното състезание по природни науки и  екология, което се  проведе в гр.Варна.
 Магдалена Иванова и Никола Колев от 9/ас2 клас с  ръководител  Тонка Иванова-преподавател по физика,  представиха област Стара  Загора-гимназиален клас  с 
проект  „ПАВЕЦ Средна гора 2012“.

 

Участниците от ПГСАГ „Лубор Байер“в Националния фестивал "Наука на сцената 4" представиха област Стара Загора, гимназията и НАОП „Юрий Гагарин”- гимназиален клас с 4 компютърни презентации: „С окото на рентгена в астрономията” на Антоанина Колева-9в клас; „Рентгеновите лъчи и кристализацията” на Деян Тенев-9тс клас и „Слънчевото въздействие върху земната йоносфера” на Георги Славов-12ас/2 клас.

Проявата е част от Европейската програма “Science on stage”и има за цел да предизвика и поддържа интереса на младите хора към природните науки като основна област на човешкото познание и като бъдеща кариера.

Оригинално изработените проекти и представяне впечатлиха техническите комисии и останалите участници в двете събития!