ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

ПГСАГ „Лубор Байер“ и най-младите граждани на Стара Загора

 

   Ученическият училищен съвет и XI класове станаха партньори на програмата „Ваканция 2012“ на Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Стара Загора.

   На 5 юли 2012 в парк „5 октомври“ те организираха акция на тема: „Децата на Стара Загора за Стара Загора“, по време на която бяха събрани мнения, сигнали и предложения на малките граждани за бъдещето на нашия град. Всеки, който посети щанда получи стикери изработени от нашите ученици и материали от туристическия информационен център. Събраните мнения и предложения ще бъдат обобщени и представени в Община Стара Загора за разглеждане и конкретни действия.

   Целта на акцията беше да провокира позициите на най-младите ни граждани и да им докаже, че всичко за децата  зависи от самите тях!